Parsec

Parsec cũng rất hữu ích...

Tags:

Parsec là một công cụ rất hữu ích để truy vấn dữ liệu trực tuyến Ethereum, bao gồm nhiều mục truy vấn khác nhau bao gồm cả NFT. Nó có khả năng theo dõi mạnh mẽ về giá thanh lý ETH và wBTC của một số dự án DeFi quan trọng và nó cũng là một công cụ dành cho DeFi. Một trong những công cụ cần thiết cho những người nhạy cảm với việc thanh lý hàng loạt. Khi giá giảm, dữ liệu có thể thấy rõ khối lượng thanh lý ở vị trí nguy hiểm và có thể dự đoán rõ giá có thể giảm ở vị trí nào trong trường hợp xảy ra một loạt thanh lý. Parsec Finance là một máy trạm chuyên nghiệp và có khả năng tùy biến cao dành cho Tài chính mở, phân tích làn sóng ứng dụng DeFi mới nổi trên Ethereum. Parsec là một nền tảng giao dịch tích hợp hệ thống DeFi

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...