Mars Protocol

Mars là một giao thức tín dụng cho hệ sinh thái Cosmos. Mars v2 tạo ra một khuôn khổ cho phép người dùng mua tài sản, bán khống, vay, thu lợi nhuận hoặc cho vay, tất cả đều có ...

Tags:
Mars là một giao thức tín dụng cho hệ sinh thái Cosmos. Mars v2 tạo ra một khuôn khổ cho phép người dùng mua tài sản, bán khống, vay, thu lợi nhuận hoặc cho vay, tất cả chỉ với một điểm thanh lý duy nhất.

Liên quan

2 bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
  • hình đại diện
    Umar Hassan Độc giả

    Đẹp

  • hình đại diện
    địa ngục giàu có Độc giả

    Nghe có vẻ thú vị.