Scallop

Scallop là lô giao thức DeFi đầu tiên nhận được tài trợ từ các nhà phát triển Sui Foundation.

Tags: