#
Tên
Giá
24 giờ
#
Tên
Giá
24 giờ
#
Tên
Nền tảng
24 giờ
1
Huobipro
2024-04-18
$ 1.051
-5.5 %
2
Binance
2024-04-16
$ 25.82
-6.4 %
3
Huobipro
2024-04-15
$ 0.702017
+ 36.9%
4
Binance
2024-04-10
$ 484.04
+ 2.2%
5
Binance
2024-04-08
$ 4.3
-2.5 %
6
Binance
2024-04-07
$ 1.17
+ 15.1%
7
Huobipro
2024-04-07
$ 0.107699
+ 2.8%
8
Huobipro
2024-04-02
$ 0.634382
+ 0.2%
9
Huobipro
2024-04-01
$ 0.00541328
+ 4.3%
10
Binance
2024-04-01
$ 1.057
-2.0 %
11
Huobipro
2024-03-30
$ 0.081074
+ 12.3%
12
Huobipro
2024-03-26
$ 0.01665919
+ 2.1%
13
Huobipro
2024-03-21
$ 0.00388117
+ 1.9%
14
Huobipro
2024-03-20
$ 0.00005225
-0.3 %
15
Huobipro
2024-03-20
$ 0.061016
-12.3 %
16
Huobipro
2024-03-17
$ 3320.59
+ 1.2%
17
Huobipro
2024-03-17
$ 0.440513
+ 5.7%
18
Huobipro
2024-03-17
$ 0.0000006
-3.9 %
19
Binance
2024-03-17
$ 4.09
+ 0.1%
20
Huobipro
2024-03-15
$ 0.01092114
-1.0 %
21
Binance
2024-03-12
$ 1.8
+ 4.2%
22
Huobipro
2024-03-11
$ 0.00551239
+ 0.2%
23
Huobipro
2024-03-11
$ 5900.41
-4.0 %
24
Huobipro
2024-03-08
$ 0.00041651
+ 5.4%
25
Huobipro
2024-03-07
$ 1.069
+ 5.1%
26
Binance
2024-03-06
$ 1.063
0.0 %
27
Huobipro
2024-03-04
$ 2.94
-3.6 %
28
Huobipro
2024-03-04
$ 0.070202
-1.8 %
29
Huobipro
2024-03-04
$ 0.053856
-3.6 %
30
Binance
2024-02-29
$ 1.25
+ 1.5%
31
Huobipro
2024-02-27
$ 0.061032
-6.0 %
32
Binance
2024-02-19
$ 1.33
+ 0.4%
33
Binance
2024-02-18
$ 0.487008
+ 3.6%
34
Huobipro
2024-02-14
$ 0.884867
-0.9 %
35
Huobipro
2024-02-08
$ 1.1
+ 1.9%
36
Huobipro
2024-02-06
$ 0.195165
+ 1.3%
37
Binance
2024-02-05
$ 4.12
+ 1.2%
38
Huobipro
2024-02-05
$ 3.95
+ 7.2%
39
Huobipro
2024-02-01
$ 1.34
+ 1.2%
40
Huobipro
2024-02-01
$ 0.703595
+ 3.1%
41
Huobipro
2024-01-31
$ 1.17
-1.1 %
42
Huobipro
2024-01-30
$ 0.23959
-0.5 %
43
Huobipro
2024-01-29
$ 0.00000594
+ 3.0%
44
Huobipro
2024-01-29
$ 0.269665
+ 1.4%
45
Huobipro
2024-01-25
$ 0.0066624
-1.5 %
46
Huobipro
2024-01-25
$ 0.270247
+ 2.6%
47
Huobipro
2024-01-24
$ 2.19
-7.3 %
48
Binance
2024-01-24
$ 0.432207
+ 1.3%
49
Huobipro
2024-01-22
$ 0.03231695
-3.3 %
50
Huobipro
2024-01-18
$ 5.81
+ 1.2%
51
Binance
2024-01-17
$ 0.778285
+ 0.9%
52
Huobipro
2024-01-17
$ 0.821877
-0.8 %
53
Binance
2024-01-17
$ 2.01
+ 3.2%
54
Huobipro
2024-01-16
$ 0.00226587
+ 2.1%
55
Huobipro
2024-01-15
$ 9.14
+ 0.1%
56
Huobipro
2024-01-14
$ 0.00000003
+ 2.0%
57
Binance
2024-01-08
$ 0.777289
+ 1.2%
58
Huobipro
2024-01-05
$ 0.00393911
+ 20.0%
59
Huobipro
2024-01-03
$ 0.00008289
+ 4.8%
60
Binance
2024-01-03
$ 1.082
+ 2.8%
61
Mexico
2024-01-03
$ 0.550932
+ 0.1%
62
Huobipro
2023-12-29
$ 0.2401
+ 0.6%
63
Huobipro
2023-12-27
$ 0.181553
+ 0.9%
64
Binance
2023-12-26
$ 0.496069
+ 2.3%
65
Huobipro
2023-12-23
$ 0.02583604
+ 1.3%
66
Huobipro
2023-12-21
$ 0.0193725
+ 1.2%
#
Tên
Giá
24 giờ
1
SEI
$ 0.657906
+ 11.6%
2
ZBC
$ 0.02526347
+ 10.5%
3
GẦN
$ 6.85
+ 8.0%
4
PEPE
$ 0.00000648
+ 8.0%
5
GRT
$ 0.298963
+ 4.8%
6
AVAX
$ 39.16
+ 4.7%
7
AAVE
$ 95.95
+ 4.3%
8
IMX
$ 2.28
+ 3.9%
9
RNDR
$ 9.38
+ 3.9%
10
CHẤM
$ 7.43
+ 3.8%
11
OP
$ 2.57
+ 3.7%
12
BNB
$ 599.06
+ 3.7%
13
PYTH
$ 0.703578
+ 3.1%
14
ĐẠI HỌC
$ 8.05
+ 3.1%
15
LIÊN KẾT
$ 15.33
+ 2.9%
16
MATIC
$ 0.743575
+ 2.9%
17
SNX
$ 3.15
+ 2.8%
18
KAS
$ 0.12086
+ 2.6%
19
CHẢY
$ 0.955009
+ 2.3%
20
MNT
$ 1.23
+ 2.3%
21
nguyên tử
$ 8.88
+ 2.2%
22
RBN
$ 1.18
+ 2.2%
23
SOL
$ 154.1
+ 2.2%
24
TAO
$ 484.15
+ 2.2%
25
ADA
$ 0.512216
+ 2.1%
26
TRỨNG
$ 44.75
+ 2.1%
27
NEO
$ 19.63
+ 2.1%
28
CHÙM TIA
$ 0.03160287
+ 2.0%
29
SUI
$ 1.41
+ 2.0%
30
THETA
$ 2.3
+ 1.9%
31
BSV
$ 71.47
+ 1.9%
32
VÂN VÂN
$ 28.35
+ 1.8%
33
JASMY
$ 0.02089791
+ 1.7%
34
CÁT
$ 0.490134
+ 1.6%
35
ĐÚNG CÁCH
$ 10.17
+ 1.5%
36
CỐT LÕI
$ 2.51
+ 1.5%
37
thuật toán
$ 0.192142
+ 1.5%
38
CHẠY
$ 5.83
+ 1.5%
39
TÔI ĐỒNG Ý
$ 2.13
+ 1.4%
40
EZETH
$ 3232.18
+ 1.4%
41
RETH
$ 3541.92
+ 1.4%
42
XEC
$ 0.00005503
+ 1.3%
43
ETH
$ 3206.61
+ 1.3%
44
METH
$ 3284.72
+ 1.3%
45
THÉP
$ 3204.31
+ 1.2%
46
STX
$ 2.87
+ 1.2%
47
TRỌNG LƯỢNG
$ 3319.92
+ 1.2%
48
WBTC
$ 66027
+ 1.2%
49
BTC
$ 65950
+ 1.1%
50
CHZ
$ 0.118052
+ 1.1%
51
SHIB
$ 0.00002715
+ 1.1%
52
DYDX
$ 2.38
+ 1.1%
53
XLM
$ 0.116006
+ 1.0%
54
XRP
$ 0.53419
+ 1.0%
55
EETH
$ 3202.29
+ 1.0%
56
CRO
$ 0.131392
+ 0.9%
57
ARB
$ 1.21
+ 0.8%
58
FTM
$ 0.765316
+ 0.7%
59
WBT
$ 9.87
+ 0.7%
60
BTT
$ 0.00000133
+ 0.5%
61
HBAR
$ 0.090823
+ 0.5%
62
FLOKI
$ 0.00017338
+ 0.4%
63
XTZ
$ 1.058
+ 0.4%
64
AXS
$ 7.72
+ 0.2%
65
FDUSD
$ 1.002
+ 0.2%
66
W
$ 0.634434
+ 0.2%
67
TRX
$ 0.111314
+ 0.1%
68
AGIX
$ 0.997338
+ 0.1%
69
QNT
$ 108.02
+ 0.1%
70
LTC
$ 85.02
+ 0.1%
71
USDT
$ 1.001
+ 0.1%
72
USDE
$ 1.001
+ 0.1%
73
USDC
$ 1
+ 0.0%
74
ORDI
$ 50.38
+ 0.0%
75
SƯ TỬ
$ 5.75
-0.1 %
76
ĐẠI
$ 1.001
-0.1 %
77
BGB
$ 1.28
-0.2 %
78
hồ sơ
$ 6.57
-0.3 %
79
đồng ý
$ 55.16
-0.3 %
80
GALA
$ 0.04969726
-0.3 %
81
BÁC SĨ THÚ Y
$ 0.04202159
-0.4 %
82
BCH
$ 510.03
-0.4 %
83
AR
$ 33.05
-0.5 %
84
ICP
$ 15.31
-0.5 %
85
XMR
$ 120.4
-0.5 %
86
WLD
$ 5.55
-0.6 %
87
RON
$ 3.43
-0.7 %
88
DOGE
$ 0.160262
-0.7 %
89
TIA
$ 11.63
-0.7 %
90
ONDO
$ 0.821873
-0.8 %
91
JUP
$ 1.17
-1.1 %
92
FLR
$ 0.03339673
-1.4 %
93
FET
$ 2.43
-1.5 %
94
ENA
$ 1.057
-2.0 %
95
INJ
$ 28.38
-2.1 %
96
TKX
$ 13.63
-2.1 %
97
TẤN
$ 6.07
-2.1 %
98
WIF
$ 2.94
-3.6 %
99
MKR
$ 2945.51
-3.9 %
100
TUYỆT VỜI
$ 0.00002059
-5.7 %