GameFi
Kaidro

Trong một dòng thời gian thay thế hậu tận thế, các nhà kỹ trị của các thành phố nổi tiên tiến đang có chiến tranh với những người Outlander tinh thông về mặt tinh thần của vùng đất hoang.

Tags:

Trong một dòng thời gian thay thế hậu tận thế, các nhà kỹ trị của các thành phố nổi tiên tiến đang có chiến tranh với những người Outlander tinh thông về mặt tinh thần của vùng đất hoang. Ở giữa là các nhà thầu: thợ cơ khí và thương nhân rong ruổi trên đất liền trên những phương tiện có kích thước như những chiếc tàu chiến hùng mạnh. Kaidros có khả năng kiểm soát sức mạnh thiên văn mới nổi của họ.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...