mặt hàng phổ biến
Blastex

Một giao thức đặt cược Ethereum đa lớp có tư duy tiến bộ.

Tags:

Blastex là một giao thức đặt cược Ethereum đa lớp có tư duy tiến bộ, tận dụng các đặc quyền tốt nhất mà mạng Blast lớp 2 mang lại, chẳng hạn như lợi nhuận ETH gốc của mạng, chia sẻ gas và Điểm Blast để đưa cộng đồng của mình lên hàng đầu về lợi nhuận gốc blockchain & cuộc cách mạng canh tác thu nhập thụ động trong đợt tăng giá này và hơn thế nữa.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...