Core DAO

Một chuỗi khối tương thích với EVM, được hỗ trợ bởi Bitcoin, kết hợp Bằng chứng công việc được ủy quyền và Bằng chứng cổ phần được ủy quyền.

Tags:

Được hỗ trợ bởi cơ chế đồng thuận mới, Satoshi Plus, Core là một chuỗi khối hoàn chỉnh Turing tận dụng tốc độ băm khai thác Bitcoin và Máy ảo Ethereum (EVM). Satoshi Plus áp dụng cơ chế bầu chọn trình xác thực dựa trên giao thức để kết hợp các tính năng tối ưu của Bằng chứng công việc (PoW) và Bằng chứng cổ phần được ủy quyền (DPoS) nhằm đảm bảo tối đa hóa tính bảo mật, khả năng mở rộng và phân cấp.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...