NORMIE

Base dành cho các chuẩn mực và $NORMIE thể hiện bản chất của Base thông qua văn hóa meme, đó là sự kết hợp hoàn hảo.

Tags:

Base dành cho các chuẩn mực và $NORMIE thể hiện bản chất của Base thông qua văn hóa meme, đó là sự kết hợp hoàn hảo. $Normie hoàn toàn hướng tới cộng đồng, mọi thứ đều được thiết kế để khuyến khích mọi người đóng góp tích cực vào sự phát triển của token, với mục đích cuối cùng là đạt được tất cả các tiêu chuẩn ngoài kia. Chúng tôi là đồng tiền của nhân dân. Tiền điện tử dành cho tất cả mọi người, tuy nhiên nhiều người đã bỏ lỡ các cơ hội sinh lợi do hạn chế về thời gian hoặc thiếu kiến thức. Base được thiết kế để giải quyết vấn đề này với mong muốn thu hút hơn 1 tỷ nhà đầu tư mới vào hệ sinh thái tiền điện tử. Mục tiêu chung của chúng tôi là đón nhận làn sóng những người đam mê tiền điện tử này, cung cấp cho họ một con đường đáng tin cậy và an toàn để khám phá tiềm năng tăng trưởng theo cấp số nhân. Đồng meme thành công có chung một chủ đề: một cộng đồng tin tưởng vào tiềm năng của mã thông báo 1000 lần và cộng tác để đạt được mục tiêu đó. Bạn đã sẵn sàng tham gia cùng chúng tôi trên hành trình này chưa?

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...