Ethernity là một nền tảng NFT hướng đến cộng đồng, tạo ra các NFT và thẻ giao dịch được xác thực phiên bản giới hạn. Người dùng có thể có được các aNFT độc quyền này thông qua đấu giá hoặc bán hàng trực tiếp. Ethernity cố gắng xây dựng thư viện aNFT độc quyền nhất và trao thưởng cho những người tạo ra nó cũng như cộng đồng.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...