GameFi
MetaOasis

MetaDasis là một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi có chủ đề khoa học viễn tưởng, tương lai, nhưng nó không chỉ là một trò chơi mà còn là một nền tảng nhiều trò chơi, một thế giới metaverse.

Tags:

MetaDasis là một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi có chủ đề khoa học viễn tưởng, tương lai, nhưng nó không chỉ là một trò chơi mà còn là một nền tảng nhiều trò chơi, một thế giới metaverse.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...