Helium

Helium là mạng lưới các Điểm truy cập phân tán, toàn cầu, tạo ra vùng phủ sóng không dây tầm xa, công cộng cho các thiết bị di động và thiết bị IoT hỗ trợ LoRaWAN.

Tags:

Helium là mạng lưới các Điểm truy cập phân tán, toàn cầu, tạo ra vùng phủ sóng không dây tầm xa, công cộng cho các thiết bị di động và thiết bị IoT hỗ trợ LoRaWAN. Điểm truy cập LoRaWAN™ sản xuất và được trả thưởng bằng IOT, tiền điện tử gốc của chuỗi khối Helium.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...