Cronos

Cronos là chuỗi tương thích EVM được phát triển bởi Crypto.org.

Tags:

Cronos là chuỗi tương thích EVM được phát triển bởi Crypto.org. Nó nhằm mục đích mở rộng quy mô hệ sinh thái Chain DeFi, cung cấp cho các nhà phát triển khả năng chuyển nhanh các ứng dụng từ Ethereum và các chuỗi tương thích EVM khác, đồng thời truy cập vào cơ sở người dùng lớn của hệ sinh thái Crypto.com.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...