Beoble

Beoble là một mô-đun xã hội có API và SDK dành cho Web 3.0.

Tags:

Beoble là một mô-đun xã hội có API và SDK dành cho Web 3.0. Với beoble, các dịch vụ Web 3.0 có thể dễ dàng tích hợp các chức năng xã hội của hồ sơ xã hội, nhắn tin cũng như đăng bài và nguồn cấp dữ liệu vào dịch vụ của họ trong 5 phút.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...