Nibiru

Nibiru là một blockchain bằng chứng cổ phần có chủ quyền và là thành viên của một nhóm các chuỗi khối được kết nối với nhau bao gồm Hệ sinh thái Cosmos.

Tags:

Nibiru là một blockchain bằng chứng cổ phần có chủ quyền và là thành viên của một nhóm các chuỗi khối được kết nối với nhau bao gồm Hệ sinh thái Cosmos. Nibiru hợp nhất giao dịch phái sinh có đòn bẩy, giao dịch giao ngay, đặt cược và cung cấp thanh khoản ngoại quan thành trải nghiệm người dùng liền mạch, cho phép người dùng của hơn 40 chuỗi khối giao dịch bằng đòn bẩy bằng cách sử dụng một bộ ứng dụng phi tập trung có thể kết hợp được. Vòng: 1, Tổng số tiền huy động được: $ 7,5M.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...