GameFi
Imaginary Ones

Tại Imaginary Ones: Chúng tôi muốn đưa hàng triệu người vào Web 3.0. Chúng tôi đã thiết kế hệ sinh thái trò chơi thực sự độc đáo này để mang lại lợi ích cho cả người chơi (thời gian cam kết) và giữ...

Tags:

Tại Imaginary Ones: Chúng tôi muốn đưa hàng triệu người vào Web 3.0. Chúng tôi đã thiết kế hệ sinh thái trò chơi thực sự độc đáo này để mang lại lợi ích cho cả người chơi (thời gian cam kết) và chủ sở hữu (tiền cam kết). Imaginary Ones là một bộ sưu tập NFT bao gồm 8.888 nhân vật hoạt hình và 3D đầy đủ trên mạng Ethereum. Được thành lập bởi Clement Chia và David Lee, Imaginary Ones tin vào việc sử dụng nghệ thuật để truyền bá tình yêu, sự tích cực và sự sáng tạo.

Liên quan

1 bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
  • hình đại diện
    #BeelieverN0O54VA Độc giả

    Phong cách nghệ thuật của trò chơi rất dễ thương