nebularevelation

Là một Trò chơi Web3 hoàn toàn mới, Nebula Revelation cam kết xây dựng một vũ trụ hộp cát hoàn chỉnh, bền vững và thịnh vượng.

Tags:

Là một Trò chơi Web3 hoàn toàn mới, Nebula Revelation cam kết xây dựng một vũ trụ hộp cát hoàn chỉnh, bền vững và thịnh vượng. Chúng tôi sẽ luôn tuân thủ sự hoạt động lâu dài của trò chơi và cộng đồng. Tận dụng trải nghiệm quý giá của thế hệ Gamefi đầu tiên, chúng tôi có thể tích hợp sâu sắc sự cân bằng giữa lối chơi và nền kinh tế Web3: chúng tôi không hy sinh lối chơi để theo đuổi doanh thu nhanh chóng của nền kinh tế Web3 cũng như không hy sinh các tính năng Web3 để theo đuổi lối chơi. Hiệu quả sản xuất và chất lượng nội dung trò chơi cũng gián tiếp quyết định sức hấp dẫn và tuổi thọ của nó. Chúng tôi duy trì các ưu đãi và đóng góp lâu dài của cộng đồng cho nội dung trò chơi thông qua UGC trong trò chơi (NFT Assembler), UGC ngoài trò chơi (NFT Maker) và bỏ phiếu (Bình chọn theo hướng). Đồng thời, chúng tôi sẽ sử dụng mô hình LLM làm bộ điều khiển hành vi của NPC trong trò chơi để tạo ra trải nghiệm chơi trò chơi phong phú và chưa từng biết đến.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...