Flipster

Flipster là nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử dễ sử dụng mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch tất cả trong một với đòn bẩy lên tới 100 lần trên hơn 190 mã thông báo.

Tags:

Flipster là nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử dễ sử dụng mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch tất cả trong một với đòn bẩy lên tới 100 lần trên hơn 190 mã thông báo. Được tạo bởi những người sáng lập tương tự như Presto Labs, công ty giao dịch lượng tử tiền điện tử lớn nhất ở châu Á.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...