Yaka Finance

Yaka Finance là công cụ thanh khoản gốc của Sei. Nó là một DEX và launchpad theo kiểu ve(3,3).

Tags: