tê giác.fi

rho.fi - Cầu nối an toàn nhanh như chớp của bạn cho các giao dịch xuyên chuỗi liền mạch. Cầu. Buôn bán. Tráo đổi. Đầu tư. Kiếm.

标签:

rho.fi là một giao thức trao đổi lớp 2 phi tập trung, nơi người dùng có thể trao đổi, gửi và đầu tư, tất cả từ một nền tảng dễ sử dụng mà không phải trả phí mạng Ethereum. rho.fi đặt mục tiêu trở thành một trung tâm DeFi đa chuỗi cung cấp tất cả các cơ hội tốt nhất trong lĩnh vực DeFi: hoán đổi, lợi nhuận, đặt cược và giao dịch. . DeversiFi ban đầu được ươm tạo bởi Bitfinex.

相关导航

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...