StarryNift

StarryNift là một nền tảng NFT được trò chơi hóa và là cửa hàng tổng hợp cung cấp khả năng sáng tạo, ươm tạo, đấu giá và giao dịch cho các bộ sưu tập NFT.

Tags:

StarryNift là một nền tảng NFT được trò chơi hóa và là cửa hàng tổng hợp cung cấp khả năng sáng tạo, ươm tạo, đấu giá và giao dịch cho các bộ sưu tập NFT. Tầm nhìn của StarryNift là tạo ra một siêu vũ trụ 3D được trò chơi hóa và mở ra những cách mới để người sáng tạo, nhà sưu tập và nhà đầu tư khám phá siêu vũ trụ của các thành phần Game+Art+Defi+NFT. Bằng cách hợp tác với các nghệ sĩ và studio mới nổi để sản xuất các tác phẩm nghệ thuật phiên bản giới hạn hoặc kết hợp các yếu tố hợp thời trang để tạo ra các tác phẩm phái sinh, StarryNift cung cấp cho người sáng tạo, nhà sưu tập và nhà đầu tư nhiều tài sản sáng tạo hơn và tạo điều kiện cho việc lưu hành NFT. Bằng cách hợp tác với các nghệ sĩ và studio mới nổi để đạt được sản lượng giới hạn phiên bản các tác phẩm nghệ thuật hoặc kết hợp các yếu tố hợp thời trang để tạo ra các tác phẩm phái sinh, StarryNift cung cấp cho người sáng tạo, nhà sưu tập và nhà đầu tư nhiều tài sản sáng tạo hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông NFT.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...