GameFi
Yuliverse

Yuliverse tự hào có một nền kinh tế độc đáo hoàn toàn do người chơi sở hữu, cho phép người chơi mua, bán và trao đổi các vật phẩm trong trò chơi mà họ kiếm được bằng cách đóng góp cho nền kinh tế. ...

Tags:
Yuliverse tự hào có một nền kinh tế độc đáo hoàn toàn do người chơi sở hữu, cho phép người chơi mua, bán và trao đổi các vật phẩm trong trò chơi mà họ kiếm được bằng cách đóng góp cho nền kinh tế. Việc thành lập Yuliverse dựa vào sự tương tác của người chơi và người chơi được khen thưởng vì những hành vi góp phần tạo nên một hệ sinh thái trò chơi lành mạnh và thịnh vượng.

Liên quan

1 bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
  • hình đại diện
    #Irshad Độc giả

    Tuyệt vời 👍