TinFun

Tầm nhìn của TinFun là tạo ra một dự án PFP NFT độc đáo, các ứng dụng sáng tạo của công nghệ chuỗi khối, tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao, trò chơi tương tác và web2 dài hạn...

Tags:

Tầm nhìn của TinFun là tạo ra một dự án PFP NFT độc đáo, các ứng dụng đổi mới của công nghệ chuỗi khối, tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao, trò chơi tương tác và quan hệ đối tác web2 và web3 lâu dài để khám phá nền văn minh vô tận của Trung Quốc cũng như tình yêu và kế thừa sự đa dạng. thẩm mỹ phương Đông.

Liên quan

2 bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
  • hình đại diện
    #Beeliever ~wanli Độc giả

    NFT

  • hình đại diện
    #beepioneerCUF7APS Độc giả

    عالی پروژه اینده دار