XAI

Xai là một chuỗi Orbit không cần cấp phép, tận dụng nền tảng công nghệ Arbitrum Nitro để mang lại Lớp 3 sáng tạo, tập trung vào trò chơi cho ngành công nghiệp trò chơi.

Tags:

Xai là một chuỗi Orbit không cần cấp phép, tận dụng nền tảng công nghệ Arbitrum Nitro để mang lại Lớp 3 sáng tạo, tập trung vào trò chơi cho ngành công nghiệp trò chơi. Xai có kế hoạch giới thiệu các tính năng bổ sung cho các nhà phát triển trò chơi, bao gồm tăng cường hỗ trợ kích thước hợp đồng thông minh, tính năng trừu tượng hóa tài khoản cho phép ví tự động xử lý các tác vụ phức tạp và các chức năng khác thu hút cộng đồng trò chơi.

Liên quan

4 bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
 • hình đại diện
  theAsix Độc giả

  dự án tốt

 • hình đại diện
  @DonEmmy2255 Độc giả

  Awesome project 🔥🔥🔥

 • hình đại diện
  #Beeliever044DCME Độc giả

  شلون اسجل بتطبيق 4e

 • hình đại diện
  ericsilv Độc giả

  Dự án tốt