GameFi
Today

Hôm nay là một trò chơi hộp cát xã hội, trong đó vùng đất có linh hồn cần được nuôi dưỡng. Tạo các hộp cát trực tuyến có tên là Quần đảo, nơi bạn có thể tìm kiếm thức ăn, trồng trọt và sáng tạo trong tội lỗi...

Tags:
Hôm nay là một trò chơi hộp cát xã hội, trong đó vùng đất có linh hồn cần được nuôi dưỡng. Tạo các hộp cát trực tuyến có tên là Quần đảo, nơi bạn có thể tìm kiếm thức ăn, trồng trọt và sáng tạo trong lối chơi đơn lẻ và hợp tác. Xây dựng hòn đảo của bạn và giúp thế giới phát triển mạnh mẽ.

Liên quan

2 bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
  • hình đại diện
    Ghulam Raza Độc giả

    CHÀO

  • hình đại diện
    #Beeliever8FMVDV6 Độc giả

    Tuyệt