GameFi
Citizen Conflict

Citizen Conflict is a free-...

Tags:
Citizen Xung đột là một trò chơi bắn súng theo nhóm, chơi miễn phí, lấy bối cảnh thế giới đen tối của Quần đảo Ether. Mỗi trận đấu đều diễn ra vì sự sống còn, vinh quang và chiến lợi phẩm có giá trị! Trải nghiệm AAA sắp tới được xây dựng trong Unreal Engine 5 bởi những người kỳ cựu trong ngành trò chơi và những người chơi thể thao điện tử chuyên nghiệp để cung cấp các sản phẩm có tính cạnh tranh cao cho mọi người.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...