Arkreen Network

Arkgreen Network là cơ sở hạ tầng được hỗ trợ bởi Web3 dành cho các nguồn năng lượng tái tạo được phân phối trên toàn cầu. Nó cho phép kết nối và kiếm tiền từ các ứng dụng giảm lượng carbon...

Tags:
Arkgreen Network là cơ sở hạ tầng được hỗ trợ bởi Web3 dành cho các nguồn năng lượng tái tạo được phân phối trên toàn cầu. Nó cho phép kết nối và kiếm tiền từ các ứng dụng giảm lượng carbon. Bằng cách sử dụng Web3 và IoT/Blockchain làm cơ sở hạ tầng cơ sở, Arkreen đang tạo ra một mạng lưới để thu thập dữ liệu sản xuất năng lượng tái tạo, phân tán, đáng tin cậy và chuyển đổi nó thành Chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC). Điều này cho phép người dùng trong hệ sinh thái tham gia vào việc tạo ra dấu chân carbon của riêng họ.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...