Rainicorn

Rainicorn đã đi tiên phong trong cách tiếp cận kết hợp nhiều sản phẩm lai sáng tạo, phát triển trò chơi đánh bài chơi để kiếm tiền rất được mong đợi, The Lords of ...

Tags:
Rainicorn đã đi tiên phong trong cách tiếp cận kết hợp nhiều sản phẩm lai sáng tạo, phát triển trò chơi đánh bài chơi để kiếm tiền rất được mong đợi, The Lords of Light. Điều đó kết hợp NFT vào các khái niệm DeFi và đóng gói chúng vào một trung tâm duy nhất, có thể truy cập được thông qua mô hình đặt cược. Hệ sinh thái này, được đặt tên là “Rainiverse”, bao gồm The Lords of Light đã được áp dụng rộng rãi kể từ khi gần đây đã bán hết 2.000 gói thẻ và thiết kế khuyến khích chơi để kiếm tiền phổ biến.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...