Xterio

Xterio là nhà phát triển và nhà phát hành trò chơi và kiếm tiền đa nền tảng toàn cầu đang làm việc trên các thế giới trò chơi hấp dẫn sâu sắc được nâng cao bằng quyền sở hữu kỹ thuật số sẽ kết nối hàng triệu...

Tags:

Xterio là nhà phát triển và nhà phát hành trò chơi và kiếm tiền đa nền tảng toàn cầu đang làm việc trên các thế giới trò chơi hấp dẫn sâu sắc được nâng cao bằng quyền sở hữu kỹ thuật số sẽ kết nối hàng triệu người trên toàn cầu. Trọng tâm của Xterio là phát triển các vũ trụ gốc Web3 sẽ được mở rộng trên tất cả các phương tiện và nền tảng. Các nhóm và studio của Xterio có mặt trên toàn cầu tại các thành phố bao gồm San Francisco, Los Angeles, Tokyo và Singapore.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...