SinVerse

SinVerse (được đổi tên từ Sin City Metaverse) là một trò chơi xây dựng đế chế nhiều người chơi và thế giới ảo dựa trên các hoạt động của thế giới ngầm. SinVerse là tạo ra một môi trường bền vững...

Tags:
SinVerse (được đổi tên từ Sin City Metaverse) là một trò chơi xây dựng đế chế nhiều người chơi và thế giới ảo dựa trên các hoạt động của thế giới ngầm. SinVerse hướng tới việc tạo ra một nền kinh tế bền vững do người chơi điều hành trong một thể loại thích hợp nhưng phổ biến.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...