DApp nóng
Mặt khác

Otherside là một metaverse dựa trên NFT, hướng tới cộng đồng, nơi người dùng có thể sở hữu, xây dựng và chơi cùng nhau.

标签:
Otherside là một metaverse có thể tương tác, được trò chơi hóa, nơi người chơi sở hữu thế giới, bất kỳ NFT nào cũng có thể trở thành nhân vật có thể chơi được và hàng nghìn người có thể chơi cùng lúc. Trò chơi kết hợp cơ chế từ MMORPG và thế giới ảo hỗ trợ Web3. Một NFT khác không chỉ thể hiện một bức tranh đơn thuần về đất đai; đó là mã thông báo truy cập để tham gia chơi thử và đồng sáng tạo Otherside. Ngoài ra, mỗi NFT Otherdeed mô tả một Lô đất sẽ có ở Otherside, với thành phần độc đáo gồm các yếu tố tự nhiên, tài nguyên, thuộc tính nguyên tố, v.v.

相关导航

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...