GameFi
Burger Cities

BurgerCities là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và các token không thể thay thế (NFT) tạo nên nền tảng MetaFi tất cả trong một của Burger Cities.

Tags:

BurgerCities là nền tảng MetaFi toàn diện với các chức năng phong phú, bao gồm mã thông báo gốc BURGER, DEX và NFT bao gồm các Anh hùng và Đạo cụ. Người chơi có thể sử dụng các anh hùng để thực hiện các hành động như triệu hồi, khám phá và chế tạo để nâng cấp nhằm nhận được phần thưởng xếp hạng. Các phiên bản tương lai của trò chơi cũng sẽ mở ra các chức năng chiến đấu anh hùng và chức năng trên bộ.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...