GameFi
Farmers World

Farmers World là một trò chơi mô phỏng nông nghiệp với các token không thể thay thế (NFT), hoạt động trên nền tảng chuỗi khối WAX kể từ tháng 8 năm 2021. Nó tiên phong là trò chơi nông trại đầu tiên...

Tags:
FarmersWorld- Farm World, mô hình kinh tế tốt nhất cho trò chơi chuỗi, là một trò chơi chạy trên trò chơi nông trại The NFTs trên nền tảng blockchain WAX, người chơi là nông dân, sử dụng các công cụ phù hợp trong thế giới ảo của trò chơi, phát triển tài nguyên, mua đất để xây dựng trang trại của riêng mình và tận hưởng công việc cũng như trải nghiệm trong hệ sinh thái thế giới nông nghiệp. Bí quyết là: nắm bắt sự đồng thuận và kết hợp các công cụ một cách hợp lý. Ngày 17 tháng 11 năm 2021

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...