GameFi
MOBOX

MOBOX là hệ sinh thái trò chơi NFT được xây dựng trên Binance Smart Chain. Nó kết hợp canh tác năng suất trong DeFi với NFT chơi game, tạo ra mô hình chơi trò chơi miễn phí, chơi để kiếm tiền.

Tags:

MOBOX là nền tảng GameFi hướng đến cộng đồng, trao quyền cho người dùng bằng cách tặng thưởng cho họ khi họ tham gia và tận hưởng. Tận dụng tài chính và trò chơi thông qua việc sử dụng nền kinh tế mã thông báo đổi mới (phân bổ $MBOX). Đồng thời, nó cũng kết hợp các ưu điểm của DeFi và NFT để tạo ra một hệ sinh thái trò chơi, chơi và kiếm tiền miễn phí thực sự độc đáo và vượt thời gian.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...