GameFi
Trò chơi bang hội năng suất (YGG)

YGG là một DAO nhằm mục đích cung cấp một bước tiến quan trọng cho thế giới trò chơi Play-to-Earn. 

标签:
YGG cho phép game thủ kiếm tiền bằng các trò chơi blockchain chơi để kiếm tiền mà họ có thể thuê NFT và cộng tác với bang hội.

相关导航

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...