Merit circle

MeritCircle là một nền tảng phi tập trung...

Tags:

MeritCircle là một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đầu tư vào các trò chơi kiếm tiền bằng cách chơi và tận dụng NFT bằng cách cho người chơi vay tài sản NFT của DAO. Thông qua sự cộng tác, giáo dục và công cụ, người chơi có thể tăng doanh thu từ trò chơi của mình. Gamefi, nền tảng, chuỗi trò chơi, khám phá dự án, khám phá dự án, dự án mới

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...