Tài chính bất khả thi

Tài chính bất khả thi là một ...

标签:

Impossible Finance là một Launchpad đa chuỗi có kế hoạch tích hợp các chuỗi tương thích với EVM trước, sau đó mở rộng sang các chuỗi không phải EVM khác. Dựa trên phương pháp của những nguyên tắc đầu tiên, nền tảng sẽ xây dựng mô hình doanh nghiệp với nhà phát triển (B2D) để giải quyết các vấn đề cố hữu trong cấu trúc khởi nghiệp truyền thống, đồng thời tạo ra các kênh đầu tư ở nhiều phân khúc để thu hút người dùng chất lượng cao. hơn là những nhà đầu cơ.

相关导航

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...