Trang web cần thiết
Polkastarter

Nó là một giao thức được xây dựng cho...

标签:
Polkastarter là một giao thức được thiết kế cho các nhóm đấu giá và nhóm mã thông báo chuỗi chéo, cho phép các dự án huy động vốn trong một môi trường phi tập trung, không cần cấp phép và có thể tương tác.

相关导航

1 bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
  • hình đại diện
    #BeelieverNFQ1ES6 Độc giả

    Cảm ơn