Gatehub Wallet

GateHub là Bitcoin, Rippl...

Tags:

GateHub là ví Bitcoin, Ripple, Ethereum, Ethereum Classic và Augur. Nó cho phép người dùng lưu trữ, gửi và trao đổi các loại tiền điện tử này trên sàn giao dịch tích hợp. Tất cả khóa riêng và mật khẩu đều được băm và mã hóa bằng thuật toán tiêu chuẩn ngành và thậm chí GateHub cũng không thể truy cập chúng.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...