Trang web trích dẫn CoinTiger

CoinGecko là một trong những goo...

标签:

CoinGecko là một trong những trang web tốt để theo dõi token DeFi và chức năng của nó tương tự như Feixiaohao, coinmarketcap, v.v. Điểm khác biệt là các token dòng DeFi ở trên có thông tin tương đối đầy đủ và được niêm yết nhanh chóng. Bạn có thể truy vấn dữ liệu thông tin cơ bản của một số mã thông báo DeFi, chẳng hạn như Sàn giao dịch được liệt kê và theo dõi sự thay đổi giá trị thị trường của chuỗi DeFi.

相关导航

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...