Dextools

Dextools có hai chức năng:...

标签:

Dextools có hai chức năng: thứ nhất, xem xét đường K và xu hướng giá, vì uniswap không thuận tiện để xem giá; thứ hai, bạn có thể tìm địa chỉ mua bán theo K-line, theo dõi những người chơi lớn để phân tích vị trí và tình hình mua hàng, đồng thời tìm một số dự án. Dextools rất hữu ích Công cụ này, nếu bạn không trả tiền, bạn có thể thu thập bốn loại tiền tệ, về cơ bản là đủ.

相关导航

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...