WORD

Thu thập các từ yêu thích của bạn...

Tags:

Thu thập các từ yêu thích của bạn được cung cấp bởi chuỗi khối Ethereum. Tạo mã thông báo mới với giá 0,002 bằng cách ghép hai mã thông báo hiện có. Được trả tiền (0,001) khi người dùng khác đúc mã thông báo mới bằng cách sử dụng mã thông báo của bạn. Thẻ từ có thể được sử dụng để tạo thẻ Câu. Chủ sở hữu của mỗi Mã thông báo Từ được sử dụng để tạo Mã thông báo Câu được trả tiền (0,001) mỗi lần Mã thông báo Từ của họ được sử dụng.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...