Our Songs

Chúng tôi là một nền tảng tạo NFT...

Tags:

Chúng tôi là một nền tảng tạo NFT, miễn là người dùng OurSong có thể tạo NFT của riêng họ tại đây và chúng tôi cũng là một thị trường giao dịch, tất cả những người nắm giữ NFT trên OurSong đều có thể giao dịch tại đây. OurSong là một nền tảng cộng đồng NFT dựa trên công nghệ blockchain, nơi người dùng có thể tạo và bán các NFT kỹ thuật số có thể sưu tầm được gọi là “Vibes” và xây dựng một cộng đồng để tương tác liên tục với những người sưu tập. Bây giờ người dùng OurSong có thể tạo.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...