CyberKongz

Chào mừng đến với một thế giới khác...

Tags:

Chào mừng bạn đến với một thực tế thay thế, nơi quá trình tiến hóa đã diễn ra theo một con đường khác và nơi loài vượn lạ lang thang trên Trái đất. Một số trông bình thường. Một số trông kỳ lạ. Một số thì hết sức tuyệt vời! Mỗi CyberKong là duy nhất và có các vật phẩm ngẫu nhiên có độ hiếm khác nhau. Một số là siêu hiếm và thậm chí là hoạt hình! Có lẽ một số trong số họ trông quen thuộc!

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...