Shonen Junk chính thức

Lấy cảm hứng từ các nhân vật...

标签:

Lấy cảm hứng từ những nhân vật và câu chuyện mà chúng tôi đã lớn lên và yêu thích, chúng tôi đã gieo mầm cho Shonen Junk – một bộ sưu tập gồm 9.001 NFT được tạo ra với hơn 200 đặc điểm độc đáo lấy cảm hứng từ Shonen.

相关导航

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...