HUXLEY Comics

Trong một thập kỷ, Huxley là Ben...

Tags:

Trong một thập kỷ, Huxley là loạt tiểu thuyết đồ họa thứ 6 của Ben Mauro, đại diện cho ông với tư cách là nhà thiết kế ý tưởng cấp cao đằng sau các triều đại chơi game Halo và Call of Duty, các phim truyện như loạt phim The Hobbit và Elysium, và loạt phim NFT – Kinh nghiệm tích lũy tiến hóa. Huxley mời độc giả vào một vũ trụ hậu tận thế, đặt trên vùng đất hoang hoang vắng của một hành tinh bị tê liệt bởi chiến tranh hạt nhân. Nhiều người bỏ chạy để trốn thoát giữa các vì sao, phá hủy thang máy không gian và các cổng sao phía sau họ. Nhiều người bị bỏ lại phía sau…

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...