HALO

HALO là hình ảnh ảo 3D...

Tags:

HALO là dự án NFT hình ảnh ảo 3D do Lifeform ươm tạo. Cốt lõi cơ bản của nó là Giao thức HALO, là dịch vụ nhận dạng thông tin xác thực trực quan tương tác 3D được thiết kế đặc biệt cho người dùng gốc của Web3.0 Metaverse. Nó cho phép người dùng quản lý và kiểm soát danh tính và hình ảnh kỹ thuật số Metaverse của họ một cách tự do và dễ dàng mà không cần qua trung gian.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...