Forgotten Runes Wizards Cult

Phù thủy Rune bị lãng quên'...

Tags:

The Forgotten Runes Wizard's Cult là một câu chuyện hợp tác. 10.000 NFT Wizard duy nhất, được mã hóa hoàn toàn trên chuỗi. Người giữ NFT của thuật sĩ không chỉ có hình ảnh của thuật sĩ mà còn có ký tự của thuật sĩ. Các phù thủy trong bộ sưu tập của chúng tôi trở nên sống động hàng ngày khi cộng đồng của chúng tôi xây dựng truyền thuyết, bản đồ, câu chuyện, bài thơ, nghệ thuật và hoạt hình.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...