The Lobstars

Lobstars có kích thước 7.777 chiếc bánh...

Tags:

The Lobstars là bộ sưu tập gồm 7.777 dự án NFT của nghệ sĩ đương đại người Anh Philip Colbert, thường được gọi là “con đỡ đầu của Andy Warhol”. Anh ấy và các nhân vật tôm hùm của mình nổi tiếng thế giới và được trưng bày trong các phòng trưng bày trên toàn cầu. Lobstars là công dân của Lobsteropolis, thế giới nghệ thuật lớn nhất ở Decentraland. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển Lobster Robotics dựa trên Lobsteropolis ở Decentraland, hợp tác với các dự án khác và phát triển thế giới trong không gian vật lý và kỹ thuật số hơn.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...