alien frens

Alien Frens là một cộng đồng-...

Tags:

Alien Frens là một bộ sưu tập 10k NFT được tạo ngẫu nhiên dựa trên cộng đồng trên chuỗi khối Ethereum. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng cộng đồng fandom lớn nhất trong metaverse. 1 Alien Fren NFT không chỉ mang lại cho bạn PFP tuyệt vời và tình bạn lâu dài với 10 nghìn Fren khác mà còn mang đến cho bạn vé tham dự các sự kiện IRL, các cuộc xâm lược, hàng hóa độc quyền, truyện tranh, v.v. Ồ, và tất cả những điều này chỉ dành cho phiên bản 1.0 trong lộ trình hàng quý của chúng tôi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...