Nguồn gốc Akuma

5555 đội quân thần tiên sẽ ...

标签:

5555 đội quân thần tiên sẽ được tung ra trên blockchain để đi lang thang khắp vương quốc. Việc sở hữu một yokai cho phép bạn tiếp cận các thế giới thông qua các cổng. Vương quốc này là nơi mà các quy tắc và ranh giới mà bạn biết ngày nay bị thách thức, xóa mờ ranh giới của thực tế và tạo ra một thế giới vật chất.

相关导航

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...